FANDOMShinoNaru is a slash ship between Shino Aburame and Naruto Uzumaki in the Naruto series.

Canon

Trivia